Rekisteri- ja Tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä
  Nimi: Oakslope tmi
  Y-tunnus: 3364191-2
  Osoite: Pitkämäentie 4
  Postinumero: 01630
  Postitoimipaikka: VANTAA
  Puhelinnumero: 044 238 5971
  Sähköpostiosoite: info@oakslope.fi
 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
  Nimi: Juha Peltola
  Osoite: Pitkämäentie 4
  Postinumero: 01630
  Postitoimipaikka: VANTAA
  Puhelinnumero: 044 238 5971
  Sähköposti: info@oakslope.fi
 3. Rekisterin käyttötarkoitus
  Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on
  meidän välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet.
  Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle.
  Keräämme henkilötietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on
  suostumus.
 4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
  Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa
  tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Nimi, Osoite, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Henkilötunnus, Yrityksen nimi ja Y-tunnus,
  tilaukseen ja kaupankäyntiin liittyvät keskustelut.
 6. Tietojen säilytysaika
  Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän
  sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.
 7. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteriin kerätään tietoja:
  Henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi).
  Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.
 8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan
  talousalueen ulkopuolelle
  Henkilötietojasi vastaanottavat kuljetusyritys, joka kuljettaa tavarat sinulle, tilitoimisto, joka
  hoitaa kirjanpitomme, Tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpitomme. Nettisivujamme ylläpitävä
  taho.
  Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää
  tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.
 9. Evästeiden (cookies) käyttö
  Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän
  tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen
  ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista
  sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla
  pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien
  tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin
  yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.
  Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja
  evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen.
  Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.
  On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin
  ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.
 10. Rekisterin suojaus
  Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
  Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka
  tarvitsevat tietoja tehtävissään.
 11. Automaattinen päätöksenteko
  Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.
 12. Rekisteröidyn oikeudet
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on
  talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle
  henkilölle.
  Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.
  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai
  poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai
  vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.
  Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai
  tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.
  Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin
Nimike lisätty ostoskoriin.
0 nimikettä - 0.00